Vakok és gyengénlátókRómai Katolikus Templom

A település központjában, utcák találkozásánál, utca sarkán álló templom.

 

Története:

A településen már a középkorban volt temploma. Bár írásos források nem említik, a régészeti kutatás a falutól délkeletre, a bazaltbányához vezető út keleti oldalán, a Kisgesztenyés-nek nevezett határrészben azonosította leletanyagát. Az 1920-as években még felmenő falak állottak. A leírások szerint a templomnak félköríves záródású szentélye volt és román stílusban épült a 12. században. Írott említését nem ismerjük. A 18. században, az újratelepítést követően, Sümegcsehi filiáléja.

 

Mai templomát – az 1778. augusztus 23-án tartott egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint – Acsády Ádám Péter püspök (1725 – 1744) kezdte építeni 1740-ben. A 17x6 méteres alapfalakra támaszkodó templom építkezést Padányi Bíró Márton püspök (1745 – 1762) fejeztette be 1753-ban. Ekkor épült a torony, a sekrestye és a kórus. 1754 után, az addig Sümeghez tartozó egyházat, a Jankovich István plébános (1754 – 1761) által vezetett Sümegcsehi anyaegyházhoz csatolta a püspök. 1778-ban egyetlen oltár állt a templomban, s két harang volt a toronyban. Védőszentje Szent István király. 1798-ban a hívők, Babos György (1741-1820), Makay Antal (1756-1825) veszprémi püspök mindenható tiszttartója 200 forintos támogatásával, restauráltatták, illetve bővítették. 

 

 

utolsó módosítás:2012-03-06 15:12:24